AHP 液压系统配件
 

节流阀

 

您需要了解的节流阀知识

 

• 可以轻松地设定流量

• 用于设置液压缸速度

• 各种不同的结构尺寸 

 

 

 

 

液压分流器

 

您需要了解的液压分流器知识

 

• 可以选择2个与4个腔室

• 每个腔室的油流量从3.2升/分钟到16.9升/分钟不等

• 最大输入压力 207 bar

• 油的分流不受管道长度与负荷状况的限制

 


液压分流器 – 下载       
 

 

 


终端过滤器

 

您需要了解的终端过滤器知识

 

• 堵塞的过滤器的防冲撞性能达到 240 bar

• 过滤器可以清洁并重复使用

• 带有拔出螺纹

• 提示:用于O形环连接

 


终端过滤器 – 下载